About


Chào các bạn! Mình là NamVo, mình đến từ Việt Nam và đây là blog cá nhân của mình.
Blog này tổng hợp những chia sẽ của mình trong công việc của một designer, nhà sản xuất video quảng cáo hay là những đánh giá trải nghiệm các sản phẩm mà mình đã mua và sử dụng.
Rất vui được làm quen với các bạn.

Hello friends! I'm NamVo, I'm from Vietnam and this is my personal blog.
This blog summarizes your share in the work of a designer, video advertising producer or experience evaluating the products that you have purchased and used.
Nice to meet you

No comments:

Powered by Blogger.